Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.   
AKCEPTUJĘ
 
Ważne informacje

1. W Miejskim Przedszkolu nr 8 istnieje 6 oddziałów

grupa I    3 - latki

● grupa II   5 - 6 latki

● grupa III  6 - latki

● grupa IV  4 - latki

● grupa V   5 - 6 - latki

● grupa VI  5 - latki

2. Przedszkole otwarte jest w godzinach : 6.30 – 16.30.

 

3. Podczas pobytu dzieci spożywają 3 posiłki:

● śniadanie - godz. 8.30

● obiad - godz. 11.30 - gr. młodsze; 11.45 - gr. starsze

● podwieczorek - godz. 14.30

  

4. Realizacja podstawy programowej  w godzinach 8.00 - 13.00.

 

5. NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWAĆ SIĘ W PODANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE.

 

6. Kadra pedagogiczna :

Dyrektor  przedszkola:

● mgr Urszula Konkol

Nauczycielki:

● mgr Ewa Świątek - gr.I

● mgr Anna Krzyżanowska - gr. II

  mgr Agnieszka Wróblewska - gr. II

● mgr Joanna Rozpłochowska - gr. III

● mgr Agnieszka Wróblewska - gr. III

● mgr Danuta Zarzycka - gr. IV

   mgr Kamila Kierecka - gr. IV

● mgr Ewelina Więckowska - gr. V

  mgr Sylwia Kuczak - gr V

● mgr Dominika Mackiewicz - gr. VI

   mgr Anna Przymus - gr. VI

   mgr Aneta Gawron - gr. VI

● mgr Mariola Zielińska- religia

● mgr Marzena Orłowska - logopeda

● mgr Katarzyna Letkiewicz- terapeuta pedagogiczny

● mgr Anna Czechowska - psycholog 

   mgr Katarzyna Kozłowska - pedagog specjalny

   mgr Maciej Rutkowski - nauczyciel języka angielskiego

 

 

7. Ramowy rozkład dnia:

6:30 – 8:00 - Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę), praca indywidualna z dziećmi.

P 8:00 – 8:15 - Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, aktywność własna dzieci.

O

D 8.15 – 8:30 - Ćwiczenia poranne.Wyciszenie, przygotowanie do śniadania.

S

T

A 8:30 – 9:00 - Śniadanie.

W

A 9:00 – 9:15 - Czynności higieniczne, samoobsługa, wyciszenie.

 

P 9:15 – 10:15 - Realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia z grupą.

R

O 10:15 – 10:30 - Zabawy dowolne w sali, aktywność własna dzieci.

G 10: 30 - 11:30 - Spacery, wycieczki, zabawy na placu przedszkolnym. Aktywność własna dzieci.

R

A 11:30 – 11:45 - Wyciszenie, przygotowanie do obiadu.

M

O 11:45 – 12:15 - Obiad.

W

A 12:15 – 12:30 - Zabawy relaksacyjne i wyciszające, słuchanie bajek,

12: 30 - 13:00 - Zabawy dowolne dzieci wg zainteresowań dzieci.

 

Podstawa programowa obejmuje pracę indywidualną z dzieckiem- czas realizacji dostosowany do możliwości dzieci.

 

13:00 – 14:15 - Zabawy dydaktyczne, oferty edukacyjne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, Aktywność własna dzieci. Zajęcia dodatkowe oraz realizacja programów (np.: wychowawczego grupy, „Ziemia 7 kontynentów”, „Polska – mój dom”, innowacji pedagogicznych, warsztaty twórcze, stosowanie innowacyjnych metod , indywidualnych programów pracy z dziećmi itp.).

14:15 – 14:30 - Wyciszenie, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 14:45 - Podwieczorek.

14:45 – 16:30 - Zabawy indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Aktywność własna dzieci. Wyciszenie, relaks. Pobyt na świeżym powietrzu.

 

8. W przedszkolu pracujemy w oparciu o programy:

 Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka ,,Nasze przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej , Wiesławy Żaby -Żabińskiej

 Programy dydaktyczno - wychowawcze przyjęte do realizacji w MP Nr 8:

● Program dydaktyczno-wychowawczy ,,Ja, mój dom, mój świat".

● Roczne programy wychowawcze grup.

● Program Współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.

● Wcześniejszej adaptacji dzieci do przedszkola.

●Program adaptacji dzieci do szkoły ,,Z radością idę do szkoły''

Działalność innowacyjna:

● innowacja pedagogiczna o nazwie ,,Dziecko aktywnym odbiorcą literatury '' opracowana przez panią Ewę Świątek,

● innowacja pedagogiczna o nazwie ,,Mały naukowiec" opracowana przez panią Agnieszkę Wróblewską,

● innowacja pedagogiczna o nazwie ,,W świecie barw" opracowana przez panią Danutę Zarzycką.

9. Grupy dzieci  czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich objęte są bezpłatną opieką logopedyczną i terapeutyczną.

Dzieci objęte są badaniem Skalą Ryzyka Dysleksji prof. M Bogdanowicz. Dzieci ryzyka dysleksji objęte są  indywidualnymi  programami terapii pedagogicznej, pracują pod kierunkiem pedagoga terapeuty.


10. Adres przedszkola: 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8
UL. WITEBSKA 1
65–533 ZIELONA GÓRA

TELEFON, FAKS:  68 326 06 10