Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.   
AKCEPTUJĘ

Historia naszego przedszkola

Przedszkole powstało we wrześniu 1962 roku jako Państwowe Przedszkole nr 8. Jego siedzibą było pierwsze piętro budynku przy ulicy Kościelnej, w którym Siostry Elżbietanki dotychczas prowadziły przedszkole Caritas. W Państwowym Przedszkolu nr 8 przy ulicy Kościelnej funkcjonowały 2 oddziały. Pierwszym kierownikiem przedszkola przez 5 kolejnych lat była Pani Maria Kuprianiuk.

W 1967 roku kierownikiem została Pani Władysława Jastrzębska. Funkcję tę pełniła przez 7 lat.

We wrześniu 1971 roku Państwowe Przedszkole nr 8 otrzymało nowy budynek przy ulicy Zubrzyckiego (dzisiejsza Witebska 1). Rozpoczęło się nowe życie placówki.

Budynek powstał dzięki staraniom Kuratorium Okręgu Szkolnego i władz oświatowych. Przedszkole otrzymało nowy sprzęt, zabawki, meble. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał sam Kurator Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze Pan Zbyszko Piwoński.

Funkcję kierowniczą w dalszym ciągu sprawowała Pani Władysława Jastrzębska.

Z przedszkola przy ul. Kościelnej do nowego budynku wraz z Panią Władysławą Jastrzębską przeszły 3 nauczycielki – Panie: Krystyna Wilczewska, Ludwika Gajewska i Teresa Surowiec, pracę kontynuowała również pani intendent, pani woźna -Gertruda Suszko, pani kucharka- Irena Augustyniak.

Na rok szkolny 1971/72 przyjętych zostało 150 dzieci. Utworzono 4 grupy wiekowe. W jednej grupie było średnio 38 dzieci.

Przedszkole funkcjonowało w godzinach 6.00-17.00.

Rok szkolny 1975/76 przyniósł we wrześniu 196 zakwalifikowanych do przyjęcia dzieci. Państwowe Przedszkole nr 8 przyjęło wówczas najwięcej dzieci w mieście. W roku szkolnym liczbę tę powiększono - zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego. W jednej grupie przedszkolnej bywało ponad 40 dzieci. W skład szacownego personelu pedagogicznego weszły:

Kierownik przedszkola: Władysława Jastrzębska oraz wychowawczynie

gr. I 3-latków : Janina Januszkiewicz, Dorota Czerniawska

gr. II 4-latków: Krystyna Wilczewska, Ludwika Gajewska

gr. III 5-latków: Krystyna Kłosińska, Teresa Surowiec

gr. IV 6-latków: Wanda Nocoń, Teresa Cierlukiewicz.

W 1973/74 w związku z dużą liczbą dzieci utworzono nowy – V oddział z sali sportowej.

Pani Władysława Jastrzębska zrezygnowała z pełnionej funkcji i we wrześniu 1974 roku obowiązki dyrektora przejęła Pani Leokadia Szymczak.

Podczas trwania kadencji Pani Leokadii Szymczak w przedszkolu miały miejsce ciekawe, niezapomniane wydarzenia.

W przedszkolu odbywały się konferencje metodyczne dla nauczycieli z całego regionu - bywało jednorazowo w naszym przedszkolu 100 nauczycieli.

 

W 1981 roku władze oświatowe otworzyły przy LO nr1 2-letnie policealne Studium Nauczycielskie. Przedszkole zostało powołane jako „przedszkole ćwiczeń” dla słuchaczy 2 - letniego policealnego Studium Nauczycielskiego. Słuchacze odbywali praktyki, obserwowali zajęcia, uczyli się zawodu.

Przebudowano przedszkole - dobudowano 2 sale, które służyły jako „leżaczkownie” dla grup 3-latków i 4-latków. Zlikwidowano V grupę, a liczebność w grupie stawała się z czasem „normalna”- średnio 33-35 osób w grupie. Likwidacja V grupy umożliwiła powstanie sali zabaw - popularnie zwanej „Zieloną Salą”, gdzie miały miejsce cotygodniowe zajęcia rytmiki.

Odbywały się coroczne zawody sportowe „Sport i zabawa”.

Pierwsze eliminacje odbywały się w SP nr 3 (obecne Gimnazjum nr 2 ul. Cyryla i Metodego). Nasze dzieci niejednokrotnie w finale zawodów sportowych zdobywały 1 i 2 miejsca.

Przedszkole rozwijało się artystycznie - miały miejsce liczne występy teatralne, taneczne, montaże słowno - artystyczne. Występy orkiestry dziecięcej uświetniały każdą dużą uroczystość przedszkola.

Dzieci poznawały bliższe i dalsze środowisko lokalne, poznawały naszą małą ojczyznę: SP nr 3, Milicję Obywatelską, Straż Pożarną, zakłady pracy. Przez szereg lat zakład produkcyjny „POLON” pełnił funkcję zakładu opiekuńczego.

Nauczycielki dokształcały się, kończyły studia w WSP w Zielonej Górze, pracowały i odchodziły na zasłużoną emeryturę.

W 1988 na zasłużony odpoczynek odchodzi Pani dyrektor Leokadia Szymczak

W roku szkolnym 1988/89 obowiązki Dyrektora objęła Pani Waleria Muraszko, która pełniła je przez 17 lat.

W roku 1990 nastąpiły zmiany w finansowaniu placówek. Organizację placówek przedszkolnych powierzono samorządom lokalnym. W związku z powyższym Państwowe Przedszkole nr 8 stało się Miejskim Przedszkolem nr 8.

Przedszkole wprowadziło wiele ciekawych działań, nowatorskich rozwiązań, które do dziś goszczą na stałe w Programie Pracy i Rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 8.

Rozpoczęły się zajęcia profilaktyki, korekty wad postawy, nauki języka obcego - angielskiego, niemieckiego ( 1990).

Od 1994 roku w MP nr 8 zaczęło obchodzić uroczystą Wigilię Przedszkolną, na którą zapraszani są zawsze emerytowani pracownicy i goście.

Przedszkole rozpoczęło współpracę z Filharmonią Zielonogórską. Raz w miesiącu dzieci uczestniczyły w koncertach. Odbywały się cykliczne warsztaty twórcze dzieci, rodziców z dziećmi.

Przedszkole realizowało i czyni to do tej pory, program wcześniejszej adaptacji dzieci do przedszkola, wcześniejszej nauki czytania, pisania. Organizowano Festiwale Piosenki MP 8, Środowiskowe Festyny, Dni Otwarte Przedszkola. Dzieci brały udział w przeglądach, festiwalach, zawodach, konkursach o zasięgu miejskim.

 

Rodzice zaczęli przygotowywać na bale choinkowe lub na festyny spektakle teatralne.

Realizowano programy autorskie, innowacje pedagogiczne. Nowatorskie metody, rozwiązania metodyczne są u w naszym przedszkolu codziennością!

W roku 2003 po likwidacji MP nr 23 utworzono grupę V w miejscu „leżaczkowni” grupy 4-latków.

W latach trwania kadencji Pani W. Muraszko sale dziecięce zyskały gustowny wygląd. Dzieci bawiły się, wychowywały, uczyły w nowych, przyjaznych, czystych, higienicznych warunkach.

W roku 2005 Pani Waleria Muraszko - Kwiatkowska przeszła na emeryturę.

W 2005 roku obowiązki dyrektora obejmuje Pani Urszula Konkol, a w 2006 r. zostaje dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 8. Funkcję tę pełni po dzień dzisiejszy.

Przedszkole w latach 2005 - 2013 zyskało nowe oblicze. Dzięki zabiegom Pani dyrektor Urszuli Konkol oraz wzorcowej współpracy z Urzędem Miasta, Rodzicami naszych wychowanków oraz dzięki wsparciu sponsorów wykonano liczne prace remontowe, unowocześniające, poprawiające bezpieczeństwo, wygląd i funkcjonalność przedszkola.